banner

ຜະລິດຕະພັນ

  • JY-1027 Solid Silicone surfactant adjuvants for agro-chemicals

    JY-1027 ຕົວຊ່ວຍເສີມທັບຂອງຊິລິໂຄນແຂງສໍາລັບສານເຄມີກະສິກໍາ

  • JY-1028 Silicone surfactant adjuvants for agro-chemicals

    JY-1028 ຕົວຊ່ວຍເສີມທັບຂອງຊິລິໂຄນສໍາລັບສານເຄມີກະສິກໍາ

  • KY-1077 Silicone surfactant adjuvants for agro-chemicals

    KY-1077 ສານສະກັດຈາກຊີລິໂຄນສໍາລັບສານເຄມີກະສິກໍາ

  • JY-2120S Defoamer Agent