banner

ຜະລິດຕະພັນ

  • JY-1027 Solid Silicone surfactant adjuvants for agro-chemicals

    JY-1027 ຕົວຊ່ວຍເສີມທັບຂອງຊິລິໂຄນແຂງສໍາລັບສານເຄມີກະສິກໍາ

  • JY-1028 Silicone surfactant adjuvants for agro-chemicals